บริษัท ลีลาวงศ์ จำกัด

92 ถ.สุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-726-4701   โทรสาร : 02-726-4711   อีเมล : info@leelawong.com   ไลน์ : leelawong

Leelawong QR code.PNG
© 2019 by Leela Wong Co. Ltd

Water Meters

Meter - Circle2.png
Meter - Circle2.png
Meter - Single jet.PNG

007

Meter - Circle2.png
Meter - Multi jet.PNG

MTK

Meter - Circle2.png
Meter - Multi jet hot.PNG

MTW

Meter - Circle2.png
Meter - WI2000.PNG
Meter - Bulk.PNG

WI2000

Meter - Certificates ISO9001.PNG
Meter - Certificates ชว 101.PNG
Meter - Certificates ชว 102.PNG

For any further information and inquiries please contact us.