บริษัท ลีลาวงศ์ จำกัด

92 ถ.สุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-726-4701   โทรสาร : 02-726-4711   อีเมล : info@leelawong.com   ไลน์ : leelawong

Leelawong QR code.PNG
© 2019 by Leela Wong Co. Ltd

SHURJOINT

Mechanical Piping Components

Stainless Steel

Shurjoint 550H 

Lubricant

Shurjoint 550H Lubricant is essential for proper gasket installation.
It is NSF 61 approved for potable water use.

Roll Grooving Machine

Portable Grooving Machine

For more products and its specifications or further information and inquiries please contact us.