บริษัท ลีลาวงศ์ จำกัด

92 ถ.สุขาภิบาล 2  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-726-4701   โทรสาร : 02-726-4711   อีเมล : info@leelawong.com   ไลน์ : leelawong

Leelawong QR code.PNG
© 2019 by Leela Wong Co. Ltd

STRAUB

A PIPE REPAIR CONCEPT

Join pipes of all materials 
No pipe end preparation
No special tools required
Axially flexible
Vibration & noise damping

Fast installation
Detachable & Reusable

Safe assembly

Space-saving

MATERIAL

Stainless steel

TYPE

Axial Restraint Coupling

Size  l  26.9mm - 609.6mm

Non-axial Restraint Coupling
Size  l  48.3mm - 4064.0mm  
 

GASKET TYPE

EPDM  l  NBR  l  FPM  l  FKP

APPLICATION

Shipbuilding

Water treatment

Irrigation

Renewable energy

Transportation